ISIS Incoming Travel Insurance

Isis incoming

1. Kenmerken

De reisverzekering voor buitenlands bezoek aan Nederland!

 • Voor buitenlandse familie, vrienden en kennissen, maar ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland verblijven
 • Ook geschikt voor buitenlandse stagiairs en studenten in Nederland
 • Uitgebreide dekking in Nederland: spoedeisende medische zorg, bagage, buitengewone kosten (zoals repatriëring), aansprakelijkheid en ongevallen
 • Korte vakanties binnen Europa, avontuurlijke sporten en wintersport meeverzekerd
 • Premie per dag, dus nooit teveel betalen
 • Eenvoudig verlengen als de verzekerde langer in Nederland wil blijven, tot maximaal 2 jaar
 • Eerder stopzetten van de verzekering kan alleen als de polis was afgesloten voor minimaal 3 maanden en als de verzekerde minimaal 1 maand eerder naar huis gaat. Bij stopzetten van de polis, vervalt recht op een vergoeding, er kan geen claim worden ingediend.  
 • 24/7 hulp van een meertalige alarmcentrale
 • Voldoet aan de eisen van het Schengenvisum, polis annuleren bij afwijzing visum is mogelijk
 • Deze verzekering is alleen af te sluiten voor mensen  die jonger zijn dan 46 jaar

2. Dekking & Keuzehulp

De ISIS Incoming verzekering biedt dekking voor:

 • Spoedeisende medische zorg: ISIS Incoming kent een ruime vergoeding van spoedeisende en onvoorziene medische zorg in Nederland (bij dekking B of C zelfs tot aan de kostprijs). Bestaande kwalen en aandoeningen, alsook alle kosten die samenhangen met zwangerschap, zijn uitgesloten van dekking.
 • Bagage: Dekking voor diefstal of schade tijdens de reis van het thuisland en Nederland. Bagage verzekeren binnen Nederland is optioneel.
 • Buitengewone kosten: Repatriëring wordt vergoed als de verzekerde met spoed terug moet naar je land van herkomst. Bijvoorbeeld in verband met familieomstandigheden, overlijden of medische noodzaak.
 • Ongevallen: Als de verzekerde invalide raakt of komt te overlijden als gevolg van een ongeval, ontvangt de verzekerde (of de nabestaanden) een eenmalige uitkering.
 • Aansprakelijkheid: In het geval de verzekerde iemand anders schade berokkent en hij/zij op moet draaien voor de kosten.

De hoogte van de verzekerde bedragen hangt af van de gekozen dekking (A, B of C). Hier lees je verderop meer over.

3. Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en het land van herkomst.

 • Bagage tijdens de reis is standaard meeverzekerd
 • Bagage in Nederland en tijdens vakanties binnen Europa is aanvullend te verzekeren.
 • De onderstaande premies zijn per persoon per dag en exclusief assurantiebelasting*.
  ISIS A ISIS B ISIS C
Herkomst Europa € 1,35 € 1,60 € 1,95
Herkomst Wereld € 1,60 € 1,90 € 2,25
Bagage (tijdens verblijf in Nederland en tijdens korte vakanties) € 0,15 € 0,20 € 0,25

* De assurantiebelasting op ISIS Incoming bedraagt doorgaans minder dan 0,5%. Dit betekent dat je op een totale premie van € 100, slechts € 0,50 assurantiebelasting betaalt.

Waar ter wereld biedt de ISIS Incoming dekking?

 • De verzekering is bedoeld voor mensen die Nederland als hoofddoel van hun reis hebben.
 • De verzekering biedt ook dekking tijdens reizen van maximaal 2 weken in Europa.
 • De verzekering geldt niet in de overzeese gebiedsdelen van deze landen (zoals Aruba en Curaçao).
 • De verzekering geldt niet in het land van herkomst, met uitzondering van het moment van aanvang van de reis en tijdens één tussentijds bezoek van maximaal 31 dagen.
 • Let op: kosten als gevolg van molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand etc.) zijn uitgesloten.

Keuzehulp & Advies bij afsluiten

Bij de ISIS Incoming kun je met drie keuzes de dekking afsluiten die past bij de situatie van de te verzekeren persoon:

Keuze 1: Woonland in Europa of daarbuiten (wereld)
Bij het bepalen van de premie voor de ISIS Incoming wordt rekening gehouden met het woonland. Dit is het land waar de verzekerde naar toe wordt gebracht in geval van ernstige ziekte of overlijden. Omdat repatriëring doorgaans duurder is naar landen buiten Europa, is de premie hiervoor iets hoger. Europa is inclusief de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

Keuze 2: Dekking
Je kunt kiezen voor verschillende dekkingen: ISIS A, B of C. Bij dekking B en C zijn kosten van spoedeisende medische zorg verzekerd tot aan de kostprijs; dekking A kent een maximum van € 70.000. Belangrijke verschillen zijn daarnaast de hoogtes van de verzekerde bedragen en eigen risico's.

Keuze 3: Bagage in Nederland meeverzekeren?
Bagage is tijdens de reis tussen het land van herkomst en Nederland standaard meeverzekerd. Als je je bagage ook tijdens je verblijf in Nederland of tijdens een korte vakantie vanuit Nederland wilt meeverzekeren, kun je de aanvullende bagage dekking kiezen.
 

Advies rondom medische dekking

ISIS A: Let op, kosten van medische zorg zijn tot € 70.000 meeverzekerd. Dit lijkt een fors bedrag, maar als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis en operaties moet ondergaan, kunnen de kosten al snel hoog oplopen.

ISIS B: Medische zorg is verzekerd tot aan de kostprijs. Dit geldt zowel in Nederland als in het buitenland (vakantie binnen Europa en in land van herkomst). Wel heb je voor medische kosten een eigen risico per gebeurtenis van € 25.

ISIS C: Bij deze dekking zijn de gedekte bedragen binnen alle categorieën het hoogst. Medische zorg is tot aan de kostprijs verzekerd, zonder eigen risico. Houd er wel rekening mee dat ISIS Incoming uitsluitend spoedeisende en onvoorziene medische zorg dekt.

4. Voor welke situaties geldt de ISIS Incoming niet?

Heb je geen contactpersoon in Nederland ? OOM Schengen Visitor
Is de te verzekeren persoon al in Nederland ? OOM Schengen Visitor
Ben je in Nederland voor stage of studie ? OOM Studying in NL
Ben je ouder dan 45 jaar ? OOM Schengen Visitor
Ben je in afwachting van een verblijfsvergunning ? OOM Voorlopig Verblijf
Ben je als au pair naar Nederland gekomen ? ISIS au pair verzekering

Langdurig verblijf in Nederland

Komen je familieleden of vrienden niet voor een tijdelijk bezoek, maar is de verzekerde in afwachting van een verblijfsvergunning? Of is iemand tijdelijk in Nederland maar gaat hij of zij wel werken? Of ben je zelf van plan om je weer in Nederland te vestigen? Neem contact op met JoHo om te bepalen welke verzekering het best past bij de situatie.

5. Aanvragen

Je kunt de ISIS Incoming Insurance online aanvragen

Belangrijke documenten

Sorry… This form is closed to new submissions.