Au pair gezin en au pair in Nederland

Au pair gezin

Belangrijke aandachtspunten wet- en regelgeving

Bij het regelen van een au pair, komt een gastgezin regelmatig in aanraking met wet- en regelgeving. Als specialist op het gebied van au pair verzekeringen en door samenwerking met de vele au pair partners die wij hebben, is JoHo Insurances nauw betrokken bij de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van au pairs in Nederland. Wij doen ons uiterste best nieuwe ontwikkelingen zo goed en snel mogelijk beschikbaar te maken op onze gespecialiseerde website aupairverzekeringen.nl.

Een van de instanties waar een au pair gezin mee te maken krijgt is de IND. Iedere au pair, ongeacht of zij van binnen of buiten de EU komt, dient bij de IND bekend te zijn als au pair en dient derhalve via een erkend referent (au pair bemiddelingsbureau) in Nederland te verblijven. Deze regels maken deel uit van het Au pair beleid. Het niet naleven van het au pair beleid betekent o.a. een overtreding van de Vreemdelingenwet en het au pair gezin riskeert hiermee (enorm hoge) boetes. Indien u meer wilt weten over de wetgeving en het au pair beleid, verwijzen wij u graag naar de website van de IND.

Indien u meer wilt lezen over regelgeving en de diverse instanties, verwijzen we u graag naar de brochure die u kunt downloaden van onze website aupairverzekeringen.nl

Naar Aupairverzekeringen.nl

 

Verzekeringen

Wij hebben diverse mogelijkheden voor u om te kunnen voldoen aan de eisen die diverse instanties stellen. Informatie over deze verschillende mogelijkheden die wij bieden, leest u in het stappenplan voor het ontvangen van de au pair. Daarnaast vindt u in de veelgestelde vragen veel informatie over verschillende onderwerpen. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan horen we graag van u.

Basis zorgverzekering

Een gevolg van de huidige regelgeving is dat au pairs verplicht een Nederlandse basisverzekering moeten afsluiten. Au pairs in Nederland worden door de Sociale verzekeringsbank namelijk gezien als werknemers. Dit heeft als gevolg dat au pairs verplicht zijn om een Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten.

Op onze pagina Basisverzekering voor au pairs kunt u meer lezen over deze verzekeringsplicht.

Speciale au pair reisverzekering

Sinds 2013 is aanvullende wetgeving van kracht (MOMI) en heeft het au pair bureau alsmede de werkgever (het gastgezin) zorgplicht richting de au pair. Zorgplicht betekent een verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen, in dit geval de au pair. Om aan een deel van uw zorgplicht te voldoen, raden wij u aan om een au pair verzekering af te sluiten.

Omdat de meeste reguliere reisverzekeringen geen dekking bieden wanneer iemand uit het buitenland als au pair komt werken in Nederland, zijn er aparte au pair verzekeringen. Deze bieden uiteraard wel dekking voor een au pair in Nederland.Over het algemeen moet het gastgezin een verzekering voor de au pair afsluiten en wel voordat de au pair uit het land van herkomst vertrekt.

Waarom een specifieke au pair verzekering?

  • met deze verzekering is er dekking voor calamiteiten (ongeval, overlijden en repatriëring)
  • de verzekering kan ingaan op moment van vertrek waardoor de au pair is verzekerd vanaf het moment dat ze uit het land van herkomst afreist naar Nederland.
  • gastgezin en au pair organisatie hebben hiermee aan een deel van de zorgplicht voldaan.

Welke au pair verzekering?

Voor Nederlandse gastgezinnen en buitenlandse au pairs die naar Nederland komen, zijn er speciale au pair verzekeringen. Deze verzekeringen bieden dekking voor au pair werkzaamheden in Nederland, spoedeisende medische kosten, aansprakelijkheid, buitengewone kosten (zoals een terugreis naar het land van herkomst in verband met ernstige familie-omstandigheden) en tijdens vakanties met het gastgezin in Europa. Deze verzekeringen moeten worden afgesloten voor de au pair uit land van herkomst vertrekt door het Nederlandse gastgezin. Let op, zoals bij alle reisverzekeringen zijn bestaande medische en tandheelkundige klachten en aandoeningen uitgesloten van de dekking. Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de au pair verzekering van de Goudse Verzekeringen:

Is de au pair al in Nederland?
Neem in dat geval contact met ons op. Wij kunnen dan in overleg bepalen welke mogelijkheden er zijn.